Interconectare operatori

Condiţiile de interconectare cu reţeaua Intersat


Conform Deciziei ANRCTI nr.631/2008, compania Intersat S.R.L a fost desemnată ca fiind operator cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie.

Furnizarea serviciilor de interconectare, inclusiv a serviciilor asociate, se face pe baza unui acord comercial de interconectare încheiat între Intersat S.R.L. şi operatorii de reţele publice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care beneficiază de dreptul de a se interconecta şi care solicită acest lucru în termenii prevăzuţi de legea 591/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în art. 8 alin. (1), art. 9, art. 10, art. 12 şi art. 13 din Ordonanţa de Guvern 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea 527/2002.

Serviciile de interconectare şi cele asociate interconectării oferite de Intersat S.R.L. sunt următoarele:

 1. Servicii de voce:
  - servicii de originare;
  - servicii de terminare;
  - servicii de tranzit acces;
  - la numere non-geografice;
 2. Servicii de date:
  - linii închiriate;
 3. Servicii de colocare;


Pâna la data de 30 iunie 2009, tariful asociat serviciului de terminare a apelurilor în reţeaua Intersat este de 1,15 eurocenţi/minut, exclusiv TVA.

Începând cu data de 1 iulie 2009, tariful asociat serviciului de terminare a apelurilor în reţeaua Intersat este de 0,97 eurocenţi/minut, exclusiv TVA.

Tarife asociate serviciului de implementare şi utilizarea a capacităţii de interconectare:

Serviciu Tarif EUR*
Aplicare tarif
Tip tarif
Deschiderea unui nou punct de acces (POA)
750 per POA
Fix
Instalarea unui nou punct de acces (POA) 1 port 2 Mbps
500 per 2Mbps
Fix
Chirie Port de Acces
70 per POA 2 Mbps
Fix
Reconfigurare/Reorganizare/Dezinstalare 400 per POA
Fix

* Tarifele nu conţin TVA;

Tarifele asociate serviciilor de linii închiriate în vederea interconectării în locaţia Intersat – Mun. Constanţa, Bdul. Tomis nr 79-81:

Serviciu Tarif EUR* Aplicare tarif Tip tarif
Taxa de activare linie închiriată pe distanţă scurtă (<50 km) 1500 per 2 Mbps
Fix
Taxa de instalare/dezinstalare/reconfigurare port 2 Mbps 350 per 2 Mbps
Fix
Linii închiriate pe distanţe scurte (<50km) 400 per 2 Mbps Lunar
Linii închiriate pe distanţe scurte (<50km) în locaţia unei terţe părţi (NxData, Ines) 290 per 2 Mbps Lunar
Linii închiriate pe distanţe lungi (>50 km)** 15 per km şi per 2 Mbps
Lunar


* Tarifele nu conţin TVA!
** Serviciul de linii închiriate în vederea asigurării legăturii de interconectare este disponibil doar în măsura în care poate fi oferit de către Intersat S.R.L. Tarifele liniilor închiriate se pot modifica de către Intersat S.R.L. în funcţie de soluţia tehnică identificată şi vor fi comunicate în prealabil operatorului solicitant.

Tarifele serviciului de "Implementare şi utilizare a capacităţii de interconectare" şi tarifele asociate serviciului "Linii închiriate pentru interconectare" se vor aplica ponderat, în funcţie de volumele de trafic schimbate între părţi, conform formulei:

Sp = St * TO / Ttotal

, unde:

 • Sp = suma de plată lunară facturată de către Intersat S.R.L. pentru serviciile asociate interconectării;
 • St = suma tarifelor lunare pentru serviiciile asociate interconectării;
 • TO = traficul de abonat generat în reţeaua Operator şi terminat în reţeaua Intersat;
 • Ttotal = total trafic de abonat schimbat între Părţi (suma dintre traficul terminat de Operator în reţeaua Intersat şi traficul terminat de Intersat în reţeaua Operator);
 • TO / Ttotal = ponderea traficului terminat de Operator în reţeaua Intersat în traficul de abonat total schimbat între părţi;

Această formulă se va aplica începând cu momentul în care: Ttotal > 75000 min/lună.

În cazul în care Ttotal < 75000 min/lună, Operatorul va plăti întreaga sumă.

Comutatorul unde se realizează interconectarea: Mun. Constanţa, Bdul. Tomis nr. 79-81.

Locaţiile unde se poate realiza interconectarea:

Nume Adresa
ITSCT Mun. Constanţa, Bdul. Tomis nr 79-81

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Depertamentul de Interconectare: (+40)0241-480000 sau prin e-mail la office@intersat-telecom.ro.