Registrul public al abonatilor

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a desemnat InfoClick S.A. ca fiind furnizor de serviciu universal atât pentru crearea și administrarea unui registru public al abonaților de pe teritoriul țării, cât și pentru furnizarea unui serviciu public de informații privind abonații, accesibil pe numărul telefonic 118 800.

Potrivit deciziei 1074/2004 a ANCOM, și în conformitate cu legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că aveți dreptul de a decide dacă doriți să fiți incluși în acest registru şi alte registre publice autorizate similare.

Pentru abonații deja existenți se va folosi sistemul „opt-out”, în care abonații sunt informați că datele personale prezentate mai jos vor fi incluse în registrele publice autorizate ale abonaților în lipsa exprimării voinței contrarea a respectivilor abonați. Astfel, aveți dreptul de a refuza includerea datelor dvs. prin transmiterea acestui refuz până la termenul limită de 10 August 2009. După expirarea acestui termen vom considera acceptul dvs. tacit de a fi incluși în registrele publice autorizate ale abonaților.

Pentru abonaţii noi se va folosi sistemul „opt-in”, în care abonatul decide explicit numerele telefonice pe care le doreşte înscrise în acest registru public, atât iniţial prin contractul semnat, cât şi prin notificarea ulterioară a Intersat.

De asemenea, vă informăm că aveți oricând dreptul de a verifica, rectifica sau elimina datele dvs. incluse într-un registru al abonaților prin contactarea Intersat.

Dacă nu vă exprimați refuzul (pentru abonaţii existenţi), respectiv dacă vă exprimaţi acceptul (pentru abonaţii noi), prin obligativitatea ce-i survine conform prevederilor art. 16 alin. 5 din decizia ANCOM 1074/2004 Intersat va da furnizorilor de servicii universale pentru administrarea registrelor publice ale abonaților următoarele date personale:

  • numele și prenumele abonatului persoană fizică / denumirea abonatului persoană juridică;
  • domiciliul / sediul abonatului, care va cuprinde: strada, numărul străzii, localitatea, comuna / orașul, județul;
  • codul unic de înregistrare al abonatului persoană juridică

Pentru a vă exprima refuzul înscrierii în orice registru public al abonaților, sau pentru a rectifica, elimina sau adăuga datele vă rugăm a ne contacta  astfel:

Note:

  • După adăugarea, rectificarea sau eliminarea unor numere de telefon în/din registrul public al abonaţilor, actualizarea datelor poate dura până la 30 de zile;