Drepturile abonatului

Conform deciziei ANCOM 77/2009, vă informăm:

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE în calitate de utilizator de servicii de telefonie

 

Aveţi anumite drepturi de informare garantate prin lege în relaţia cu S.C. Intersat S.R.L.


Aveţi dreptul să cereţi şi să obţineţi gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru şi a Condiţiilor generale de furnizare a serviciului. La fel şi înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteţi să cereţi şi să primiţi gratuit Condiţiile generale de furnizare a serviciului.

Trebuie să vi se spună şi, la cerere, să vi se dea în scris, înainte de semnarea contractului trei informaţii importante:

  1. planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciile incluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraopţiuni, conectare/instalare etc., plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse;
  2. ce tarife se aplică şi în ce condiţii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus;
  3. durata minimă a contractului şi taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen.


Fiţi atenţi atunci când semnaţi contractul! Verificaţi mai ales următoarele:

  1. ce tarife se aplică şi în ce condiţii;
  2. în cât timp veţi fi conectat;
  3. cum puteţi anunţa o defecţiune şi în ce termen se remediază;
  4. taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen;
  5. în ce condiţii vi se poate suspenda serviciul;
  6. la ce despăgubiri aveţi dreptul dacă [denumirea furnizorului] nu respectă contractul;
  7. penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi contractul (de exemplu, dacă nu plătiţi factura la termen).

S.C. Intersat S.R.L. trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor.


Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM):

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România
Număr gratuit: 0800 855 855
Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro