Contract cadru

Contract cadru pentru serviciile de comunicaţii electronice Intersat  - model de contract valabil pentru toate serviciile de comunicaţii electronice furnizate de S.C. Intersat S.R.L.;

Documente